Bảng sử dụng “the” và không sử dụng “the” trong một số trường hợp điển hình

Có “The”:

+Dùng trước tên các đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và các cụm hồ (số nhiều)The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian

Gufl, the Great Lakes

+ Trước tên các dãy núi:The Rocky Mountains+ Trước tên những vật thể duy nhất trong vũ trụ hoặc trên thế giới:The earth, the moon+ The schools, colleges, universities + of + danh từ riêngThe University of Florida

+ The

+ số thứ tự

+ danh từThe third chapter

+ Trước tên các cuộc chiến tranh khu vực với điều kiện tên khu vực đó phải được tính từ hoáThe Korean War (=> The Vietnamese economy)

+ Trước tên các nước có hai từ trở lên (ngoại trừ GreatBritain)The United States, The Central African Republic

+ Trước tên các nước được coi là một quần đảo hoặc một quần đảoThe Philipines, The Virgin Islands, The Hawaii

+ Trước tên các tài liệu hoặc sự kiện lịch sửThe Constitution, The Magna Carta+ Trước tên các nhóm dân tộc thiểu số the Indians

The violin is difficult to playWho is that on the piano

Không “The” :

+ Trước tên một hồLake Geneva

+ Trước tên một ngọn núiMount Vesuvius+ Trước tên các hành tinh hoặc các chòm saoVenus, Mars

+ Trước tên các trường này nếu trước nó là một tên riêngStetson University

+ Trước các danh từ đi cùng với một số đếmChapter three, Word War One

+ Trước tên các nước chỉ có một từ:China, France, Venezuela, Vietnam

+ Trước tên các nước mở đầu bằng New, một tính từ chỉ hướng:

New Zealand, North Korean, France+ Trước tên các lục địa, tỉnh, tiểu bang, thành phố, quận, huyện:Europe, Florida

+ Trước tên bất kì môn thể thao nàobaseball, basketball

+ Trước các danh từ trừu tượng (trừ một số trường hợp đặc biệt):freedom, happiness+ Trước tên các môn học nói chungmathematics

+ Trước tên các ngày lễ, tếtChristmas, Thanksgiving

+ Trước tên các loại hình nhạc cụ trong các hình thức âm nhạc cụ thể (Jazz, Rock, classical music..)To perform jazz on trumpet and piano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *