NGÀY THỨ HAI

Không biết các bạn đã học tới đâu rồi nhỉ? Chúng ta hãy cùng học 20 câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày tiếp theo nhé!

STT

CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG

NGHĨA TIẾNG VIỆT

21

Right on! (Great!)

Quá đúng!

22

I did it! (I made it!)

Tôi thành công rồi!

23

Got a minute?

Có rảnh không?

24

About when

Vào khoảng thời gian nào?

25

I won’t take but a minute

Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

26

Speak up!

Hãy nói lớn lên.

27

Seen Melissa?

Có thấy Melissa không?

28

So we’ve met again, eh?

Thế là ta lại gặp nhau phải không?

29

Come here.

Đến đây.

30

Come over.

Ghé chơi.

31

Don’t go yet.

Đừng đi vội.

32

Please go first. After you.

Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau.

33

Thanks for letting me go first.

Cám ơn đã nhường đường.

34

What a relief.

Thật là nhẹ nhõm.

35

What the hell are you doing?

Anh đang làm cái quái gì thế kia?

36

You’re a life saver.

Bạn đúng là cứu tinh.

37

I know I can count on you

Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà.

38

Get your head out of your ass!

Đừng có giả vờ khờ khạo!

39

That’s a lie!

Xạo quá!

40

Do as I say.

Làm theo lời tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *