NGÀY THỨ BA

Wow! Đến hôm nay, bạn đã áp dụng được bao nhiêu câu phía trên trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày của mình rồi? Nếu đã thực sự cố gắng mà vẫn cảm thấy khó khăn thì bạn có thể nhìn nhận lại trình độ của mình để cải thiện và thay đổi phương pháp học.

Còn nếu những mẫu câu giao tiếp phía trên đã được bạn nằm lòng, thì hãy tiếp tục ghi nhớ những câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày sau nhé:

STT

CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG

NGHĨA TIẾNG VIỆT

41

This is the limit!

Đủ rồi đó!

42

Explain to me why.

Hãy giải thích cho tôi tại sao.

43

Ask for it!

Tự mình làm thì tự mình chịu đi!

44

In the nick of time

Thật là đúng lúc.

45

No litter.

Cấm vứt rác.

46

Go for it!

Cứ liều thử đi.

47

What a jerk!

Thật là đáng ghét.

48

How cute!

Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!

49

None of your business

Không phải việc của bạn.

50

Don’t peep!

– Đừng nhìn lén!

51

Say cheese!

– Cười lên nào ! (Khi chụp hình)

52

Be good !

Ngoan nhá! (Nói với trẻ con)

53

Bottom up!

100% nào! (Khi…đối ẩm)

54

Me? Not likely!

Tôi hả? Không đời nào!

55

Scratch one’s head

Nghĩ muốn nát óc

56

Take it or leave it!

Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!

57

Hell with haggling!

Thôi kệ nó!

58

Mark my words!

Nhớ lời tao đó!

59

Bored to death!

Chán chết!

60

What a relief!

Đỡ quá!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *